Telefontid: Klinikken kan kontaktes hele dagen.
Første konsultation: Varighed mellem 30-45 minutter alt efter skadens omfang. Ved første konsultation laves en grundig undersøgelse og en behandlingsplan udarbejdes.
Medbring sygesikringskort.
Pris: Klinikken tager de overenskomstmæssige takster for undersøgelse og behandling.
Forsikring: Hvis du har en ulykkesforsikring eller sundhedsordning kan du eventuel aktivere denne.
Henvisning: Lægen skal sende henvisningen elektronisk direkte til klinikken eller til Henvisningshotellet..
Behandling: En typisk normalbehandling varer ca. 20-25 minutter.
Behandlingstakster: Priserne følger aftale mellem Danske Fysioterapeuter og Den Offentlige Sygesikring. Sygesikringen yder et tilskud på ca. 40% af behandlingen, hvis du har en lægehenvisning. Resten af honoraret skal du selv betale.
Sygeforsikringen danmark: ”danmark” yder sine medlemmer tilskud til fysioterapi.
Betaling: Klinikken modtager MobilePay og kontanter.
Tavshedspligt: Klinikken har 100% tavshedspligt.
Træning: Vil du træne, skal du have passende tøj og sko.
Klinikken: Klinikken er medlem af Danske Fysioterapeuter og en del af Region Syddanmark