Vederlagsfri fysioterapi

Hos Højfyns Fysioterapi er der overenskomst med den offentlige sygesikring. Det betyder, at klinikken kan modtage patienter, der hører under den vederlagsfrie ordning, hvor du har mulighed for at modtage fysioterapi vederlagsfrit.

Dette kan også foregå som hjemmebehandling, på plejehjem eller på klinikken.

Typiske diagnoser under den vederlagsfrie ordning er leddegigt, dissemineret sclerose, hjernblødning, parkinson etc..